WE ARE CIRCLE K ЭВЕНТ


Бид 2018 оны 5-р сарын 31 өдөр бид өөрийн үйл ажиллагаагаа ажилчдадаа танилцуулах, бие биетэйгээ танилцах болон хамгийн шилдэг үр дүн гаргасан ажилчдаа алдаршуулахаар бид WE ARE CIRCLE K үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. 
 

 We are Circle K эвентээр бид хийж буй ажлынхаа үр дүнг танилцуулах, хамгийн шилдэг ажилчдаа танилцуулах болон бидний өдөр тутмын ажлыг хэрхэн илүү хялбар, үр дүнтэй болгох талаар мөн хэлэлцэж өнгөрүүллээ.

2018-06-06 15:00