Сиркл К сүлжээ дэлгүүр тендер зарлаж байна

Монгол дахь анхны олон улсын конвенинс сүлжээ дэлгүүр болох Cиркл K нээлттэй ТЕНДЕР зарлалаа. 

Тендер шалгаруулалтын дугаар 2019/01

Circle K Mongolia

Тендер шалгаруулалтын дугаар 2019/02

Circle K Mongolia

2019-01-15 13:52